קורקינט חשמלי

קורקינט חשמלי

קורקינט חשמלי 
גלגלים פנאומטים 

2500 ₪ כולל כיסא

קורקינט חשמלי